Gilde lezingen

Op een aantal woensdagmiddagen worden u door het Gilde Zutphen lezingen aangeboden over zeer diverse onderwerpen. De lezingen worden gehouden in het restaurant van het woon- en zorgcentrum St. Elisabeth, Geweldigershoek 39, van 14.00 tot circa 16.00 uur. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Lezingen najaar 2017

25 oktober : Connie Palmen “Jij zegt het”
Spreker: Marijke Kuyper, Neerlandicus

Marijke Kuyper zal in deze lezing ingaan op het laatst verschenen werk (“Jij zegt het” en “De zonde van de vrouw”) van Connie Palmen. Zij is al sinds haar debuut (“De wetten”, 1991) een veel gelezen en de aandacht trekkende schrijfster. Veel van haar boeken (De Vriendschap, I.M., Geheel de Uwe, Lucifer) zijn sleutelromans en in haar werk speelt de vraag naar het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid een grote rol. Wanneer kun je een boek nog “roman” noemen? Zelf noemt ze deze boeken “autobiofictie”. “Jij zegt het” gaat over een beroemd huwelijk uit de literatuur: Sylvia Plath en Ted Hughes. Na de zelfmoord van Plath wordt zij door feministen gezien als martelares en hij als haar moordenaar. Palmen geeft hem een stem en laat zien dat er ook hier verschillende “waarheden” zijn. Het boek werd goed ontvangen en kreeg de Librisprijs 2016. “De zonde van de vrouw” is het Boekenweek-essay van dit jaar.

08 november : Zutphen Carillon-stad
Spreker: G. Oldenbeuving, Oud Stadsbeiaardier

22 november : Twee verwante en respectabele huizen: “Paleis het Loo” en “Huize de Voorst”
Spreker: Jan ter Beek, gids in Paleis Het Loo en oud-geschiedenisleraar

Informatie
Meer informatie over de gildelezingen vindt u regelmatig op de nieuwspagina van deze website of in de lokale dag- en weekbladen.
Wilt u zelf een lezing verzorgen, dan kunt u contact opnemen met Klaske Reents, secretaris (xeroflor@versatel.nl) of Chiel Marien, coördinator (mh.marien@kpnmail.nl).

U bent van harte welkom.

Reageren is niet mogelijk