Coach4You

Coach4you zoekt coaches

De grote stap van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs
De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs, de “grote school”, is voor veel kinderen een hele stap. Het project Coach4You van Gilde Zutphen begeleidt kinderen daarbij als hun ouders ze niet voldoende steun kunnen geven. Bijvoorbeeld als het kind extra hulp nodig heeft bij zijn studieaanpak, sociaal minder vaardig is of wanneer ouders problemen hebben bij de opvoeding. De overstap naar het voortgezet onderwijs komt voor kinderen op een leeftijd dat ze kwetsbaar zijn. Door de grote verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs raken zij soms de weg kwijt, gaan spijbelen of komen op straat terecht. Coach4you is bedoeld om deze schooluitval te voorkomen. Coach4You heeft daarvoor contacten met de zorgteams van de scholen voor voortgezet onderwijs en met het OZC, het Onderwijs Zorgcentrum.

Begeleiding met resultaat
Het landelijke project Coach4You gaat in Zutphen zijn tiende jaar in. Leerlingen die in aanmerking komen, krijgen een persoonlijke coach als ze in groep acht van de basisschool zitten. Die komt wekelijks bij de leerling thuis en bespreekt met hem of haar alles wat van belang is om op school goed mee te kunnen doen en zich er prettig te voelen. De coach is een vrijwilliger, die de leerling helpt bij het leren studeren, bij het plannen van schoolwerk, bij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het maken van keuzes. De leerling houdt zijn coach tot het begin van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De coach betrekt ook de ouders nadrukkelijk bij de begeleiding. Zij zullen immers na de brugklas het werk van de coach moeten voortzetten, met als uiteindelijk resultaat dat de leerling leert zelf zijn weg te vinden.

Nieuwe coaches welkom
Alle basisscholen in de gemeente Zutphen nemen deel aan Coach4You. In maart 2017 start de begeleiding van een nieuwe groep leerlingen. De deelnemende scholen kunnen in elk geval één leerling aanmelden. Dat vraagt minimaal 17 coaches. Voor aanvulling van de groep coaches zoekt Coach4You enthousiaste mensen. Iedereen met hbo werk- en denkniveau is welkom bij deze groep vrijwilligers. Affiniteit met de doelgroep van 11- tot 13-jarigen is wel een voorwaarde en enige ervaring in het begeleiden van kinderen van deze leeftijd eveneens.
Wie interesse heeft en meer wil weten over dit project, kan bellen of e-mailen met de contactpersoon van het project Gerard Harink: telefoon 0575 – 521 520, email g.harink@upcmail.nl.
Meer informatie is ook te vinden op www.coach4you.org.

Hier vindt u het jaarverslag 2016.

Reageren is niet mogelijk