Dialoog over ‘het gesprek’

Doetse Huizinga is aanbieder van dialoogsessies met als thema: ‘het gesprek’.
“Het lijkt zo eenvoudig maar wanneer voel jij echte interesse en verbinding tijdens een gesprek met je kinderen, familie of vrienden. Wat maakt dat je blij wordt van een samenzijn of juist teleurgesteld raakt. Het  voortdurend ‘op zenden staan’ door de ander kan veel irritatie en soms ook verdriet veroorzaken. Tijdens deze dialoog deel jij je ervaringen met het voeren van gesprekken met jouw dierbaren. Wat doe je als je niet blij bent met hoe die gesprekken gaan. Durf jij jouw dilemma  dan te bespreken? Wat zou je willen leren om een gesprek te kunnen voeren die jullie samen verder brengt?”

Deze sessies vinden plaats met een groep van minimaal 4 en maximaal 7 personen.

Plaats en tijd:
De dialogen gaan plaats vinden in het DWK-gebouw.
U kunt zich al aanmelden (met enig voorbehoud) voor een dialoogsessie op woensdag 9 september 2020 van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten:
€10,00 voor 1 avond, koffie of thee inbegrepen, vooraf te voldoen.
Betaling graag ten name van Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier, of neem contact op met de aanbieder via: gesprekspartner@gmail.com.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.