Het Gesprek, vaardigheden om te verbinden

Heb jij een verlangen om een goed gesprek te voeren met iemand in jouw naaste omgeving maar weet je niet goed hoe je dat aan kunt pakken? Wil je leren om zichtbaar te maken dat je een fijn gesprek als gemis ervaart? Of wil je meer uit een gesprek halen met jouw kinderen, familie en vrienden? Deze situaties vragen om bepaalde vaardigheden, waarvoor in deze workshop de basis wordt gelegd met oefeningen en interactie.

Doetse Huizinga is aanbieder van deze workshop. De workshop vindt plaats met een groep van minimaal 4 en maximaal  10 personen.

Plaats en tijd:
De workshops gaan plaats vinden in het DWK-gebouw.
U kunt zich al aanmelden (met enig voorbehoud i.v.m. covid) voor een workshop op woensdag 18 november 2020 van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten:
€10,00 voor 1 avond, koffie of thee inbegrepen, vooraf te voldoen.
Betaling graag ten name van Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO0376765852, met vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met aanbieder via gesprekspartner@gmail.com.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.