Engels

Er zijn meerdere cursusmogelijkheden, afhankelijk van de vraag, en van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.
Lessen voor beginners, voor diegenen die hun schoolkennis willen ophalen, voor gevorderden en voor hen die conversatie willen beoefenen.

Als u belangstelling heeft, kunt u uw wensen vermelden in het aanmeldingsformulier en tevens aangeven wat uw niveau ongeveer is.

Data en tijden
De cursussen zijn momenteel vol. U kunt zich op een wachtlijst laten plaatsen. Zodra er weer een plek vrij is of wanneer er een nieuwe groep wordt gestart krijgt u van ons bericht.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 25,00 als de lessen in een zaal gegeven worden. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.
Mogelijk komt de aanschaf van een werkboek daar nog bij.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties zijn gesloten.