Hedendaagse beeldende kunst en technologie

Filosoof dr. Piet Buunk geeft, in het kader van de cursus Hedendaagse Kunst, twee colleges over de relaties tussen beeldende kunst en technologie. De docent zal vooral laten zien hoe kunstenaars gebruik maken van nieuwe technologieën en hoe zij bijdragen aan technologisch en wetenschappelijk onderzoek.
Om deze colleges te kunnen volgen is geen bijzondere voorkennis nodig.

De colleges die in het voorjaar van 2020 zouden worden gegeven, worden uitgesteld naar 2021. Nadere gegevens volgen nog.

Tijden
14.00 tot 16.00 uur (met pauze)

Plaats
Grote zaal van het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 in Zutphen.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 20,00, vooraf te voldoen. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over deze activiteit ? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.