Geometrisch-concrete beeldende kunst

Tot in het begin van de twintigste eeuw deed beeldende kunst haar naam eer aan:
kunstwerken beeldden iets af, iets uit de waarneembare werkelijkheid of een bijvoorbeeld religieus of politiek idee. In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond een kunstvorm die niet afbeeldt. Deze wordt met verschillende namen aangeduid, meestal met de term ‘concreet’. Vaak zijn de vormen die op deze kunstwerken voorkomen en de compositie van eenvoudige geometrische aard: rechte lijnen, rechthoeken, driehoeken, cirkels, et cetera. Vandaar dat deze vorm van beeldende kunst geometrisch-concrete kunst wordt genoemd.
In de reeks colleges die samen deze cursus vormen, vertelt filosoof en voormalig docent kunstvakken en geschiedenis dr. Piet Buunk hoe deze kunstvorm is ontstaan en hoe die zich, tot op de dag van vandaag, heeft ontwikkeld. Hij bespreekt de belangrijkste kunstenaars en hun werk. Omdat dit terrein van de beeldende kunst heel groot is, moet hij zich beperken tot de tweedimensionale kunst, met name de schilderkunst.
 
De cursus bestaat uit zes colleges, elk op een donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (met een pauze), in de grote zaal van het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 in Zutphen.
De collegevorm houdt in dat er géén ruimte is voor discussies, wél voor vragen om de inhoud te verduidelijken en toe te lichten. Het cursusmateriaal wordt online ter beschikking gesteld.
 
Data
Een nieuwe serie bijeenkomsten volgt in de herfst van 2022
 
Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 30,00, vooraf te voldoen. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over deze activiteit ? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties zijn gesloten.