Het Eindspel

Een lichtvoetige gesprekscyclus over je levenseinde

Het gesprek over je levenseinde krijgt steeds meer belang. Vanwege de veelheid aan keuzes, vanwege groei van bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid. Eindspel is voor de eigentijdse (gezonde) mens. Levenseinde ‘samen’ bespiegelen geeft een extra dimensie. Eindspel maakt het ook makkelijker om met je naasten te praten over sterven, je uitvaren en over betekenisvol verder leven.
 
In 7 huiskamerbijeenkomsten, onder leiding van een ervaren gespreksleider, gastheer Adriaan Bertens, komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– verkenning van persoonlijke ervaring met levenseinde
– vragen en accenten: wat wordt er in deze groep gewild?
– introductie van een zorgverklaring
– een standaard zorgverklaring invullen of zelf iets opstellen?
– wat wil je niet en wat wil je wel rond je sterven?
– wat zijn je beelden bij je uitvaart?
– dierbare muziek beluisterern en toelichten
– je nalatenschap in brede zin
– je oogst 
– onaffe zaken
– biografische lijnen
– je leven vieren en afsluiten
– je verdere leven betekenis geven
 
De belangrijkste smaakmakers deze avonden zijn de deelnemers zelf, hoe groter de verschillen, hoe meer verwondering en inspiratie. Eindspel is dus geen cursus met certificaat of iets dergelijks, nee het is een reis die je samen maakt, en alléén.
 
Kosten:
€75,00, waarvan €40,00 aan het gilde te betalen (graag ten name van Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO0376765852, met vermelding van de activiteit), de overige €35,00 zijn onkosten voor Adriaan (koffie/thee, cursusmateriaal) en rekent hij zelf af met de deelnemers.
 
Plaats en tijd:
De eerstvolgende serie begint op donderdagmiddag 2 april. Bij Adriaan thuis, Oude Bornhof 10 in Zutphen. Voorwaarde is wel dat er 7 aanmeldingen zijn.
 
Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.