Kalligrafie

Kalligrafie is schoonschrijven. U leert historische en moderne letter- en cijfertekens schrijven vanaf de Romeinse tijd tot heden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de juiste verdeling van kleur en vlak.

Vorm
Een doorgaande lesgroep van ± 10 personen.

Datum en tijden
Een keer per 2 weken op de woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Aanvangsdatum nieuwe cursus is 25 september 2019.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Kosten
Cursuskosten: €25,00.
Inschrijving als deelnemer van het Gilde (€ 15,00 per jaar) is een voorwaarde.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reageren is niet mogelijk