Kalligrafie

Kalligrafie is schoonschrijven. U leert historische en moderne letter- en cijfertekens schrijven vanaf de Romeinse tijd tot heden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de juiste verdeling van kleur en vlak.

Vorm
Een doorgaande lesgroep van ± 10 personen.

Datum en tijden
Een keer per 2 weken op de woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Aanvangsdatum nieuwe cursus is 25 september 2019.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Kosten
Cursuskosten: €25,00.
Inschrijving als deelnemer van het Gilde (€ 15,00 per jaar) is een voorwaarde.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.