Kantklossen

Het gaat om het aanleren van de basisvaardigheden. Ook geschikt voor mensen die de draad na lange tijd weer willen oppakken.

Lesuren: in overleg, 1 keer per week, of per 2 weken.
Locatie: bij aanbieder thuis in Zutphen.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over deze activiteit ? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.