Leeskringen

Leeskring Nederlandse literatuur
Een kleine leeskring die al zo’n twaalf jaar bestaat, begeleid door de heer Tjapke Broekema.
Wij streven ernaar elke zes weken op een maandagmiddag bij elkaar te komen.
De bijeenkomsten zijn bij toerbeurt bij de leden thuis. We bespreken dan onze interpretaties van een door ons zelf gekozen roman om zo tot een diepere kijk erop te komen.
Wij lezen Nederlandse literatuur (b.v. Japin, Van Dis, Wieringa, Rosenboom), maar ook vertaalde romans (b.v. Roth, McEwan).

Leeskring Wereldliteratuur
Begeleider: Hans Schaffers
Een serie bijeenkomsten, eens per maand, waarin we boeken uit de hedendaagse wereldliteratuur lezen en bespreken. Boeken die op een of andere manier gaan over de mens die zich staande houdt in de samenleving met zijn dilemma’s en tragedies. We lezen bijvoorbeeld auteurs zoals Hisham Matar (De Terugkeer), Annie Proulx (Goed Zoals het Is), J.M. Coetzee (Wereld en Wandel van Michael K), Dave Eggers (De Cirkel), Don DeLillo (Nulpunt). Elk boek wordt gedurende enkele bijeenkomsten gezamenlijk besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan achtergronden in de samenleving en aan de auteur en zijn leven.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.