Levensfases, in iedere cultuur anders, naar toch hetzelfde

Als mens hebben we wereldwijd gemeen dat we met geboorte, dood, volwassen worden, en kinderen, met ziekte en verlies te maken krijgen. Vanuit onze cultureel-sociale bril geven we betekenis aan deze gebeurtenissen om ze dragelijk te maken en in gezamenlijkheid leed & plezier te delen. Hoe we daar betekenis aan geven of normen aan verbinden is echter per cultuur verschillend. De één is niet beter dan de ander. Ze zijn alleen anders en mooi binnen hun culturele context.

Mijn naam is Jeroen Jansen, intercultureel trainer & coach, die ruim 20 jaar binnen de asielopvang heeft gewerkt in binnen- en buitenland. Ik raak geboeid door mensen en heb inmiddels met meer dan 50 nationaliteiten kennis mogen maken.  Dit heeft me geleerd dat cultuur ons perspectief, doen en denken beïnvloed. Opvallend was voor mij altijd dat wanneer we over dit soort existentiële levensmomenten praten, mensen veel sneller verbonden raken en cultuurverschillen minder relevant worden.

In een serie van 5 bijeenkomsten gaan we als groep cultureel graven in ons verleden. Want daarin liggen de sleutels waarom we de dingen doen die we doen vandaag de dag! Wie doet er mee?

Om de bijeenkomsten door te laten gaan, dienen er minstens 7 deelnemers te zijn.

Plaats en tijd
Deze serie is gestart en deelname is dit seizoen niet meer mogelijk.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten €15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit €30,00 (koffie is inbegrepen).
Beide bedragen graag voor aanvang van de 5 bijeenkomsten overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Reacties zijn gesloten.