NLP-workshops

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
In een serie van 5 bijeenkomsten leer je met NLP hoe je door middel van taal en non verbale communicatie invloed hebt op je (on)bewuste denken en gedrag. Zo kun je NLP (een set technieken) gebruiken om je (belemmerende) overtuigingen te ontdekken, je beter te leren voelen, beter te communiceren, kortom betere strategieën te ontwikkelen.
Stip ter Laan – gecertificeerd NLP-coach – gaat u hierin begeleiden.

Data:
Wegens veel belangstelling starten we een nieuwe serie in februari 2022 op donderdagmorgen, data volgen.

Kosten:
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 35,00 (koffie en een werkboekje zijn inbegrepen), vooraf te voldoen. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties zijn gesloten.