POWER – Ontdek je veerkracht

POWER is een landelijk project voor mensen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het gezamenlijk ontdekken en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.

Gedurende ons leven kunnen zich vragen aan ons opdringen zoals: Wat wil ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me inzetten? Met wie of wat voel ik mij verbonden of waarmee zou ik mij willen verbinden? Dit soort vragen komen vaak aan de orde als de omstandigheden in ons leven (soms onverwacht) veranderen, waardoor er een nieuwe situatie ontstaat, die om antwoorden vraagt.

Inspiratieworkshops
POWER bestaat uit een serie van 5/6 workshops, waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hoe zij in het leven (zouden willen) staan en waar hun interesses en behoeftes liggen. De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers van het Gilde. Zij reiken boeiende en inspirerende thema’s aan, die betrekking hebben op vijf levensdomeinen: lichaam & geest; sociale contacten; materiële situatie; arbeid & activiteiten; inspiratie & zingeving.
De deelnemers buigen zich zowel individueel als samen over deze onderwerpen.

Vervolgactiviteiten
Na afloop van de workshops bestaat de mogelijkheid een POWER-kring te vormen: in eigen beheer ontwikkelt men in kleine groepjes verschillende activiteiten. POWER-kringen ontstaan vanuit de behoefte elkaar te blijven ontmoeten op basis van gedeelde interesses: zich samen verdiepen in zelfgekozen onderwerpen: een museum-, lees,- filosofie- of kookkring. Men kan ook de mogelijkheid van vrijwilligerswerk overwegen. POWER-kringen kunnen zo nodig een half jaar door een coach ondersteund worden, daarna gaat men zelfstandig verder.

Data
De workshops vinden plaats in het voor- en najaar. 2022 is het achtste jaar van de POWER workshops, met in totaal al meer dan 150 deelnemers over al die jaren. Eénmaal per jaar vindt een terugkomdag plaats.
In het najaar van 2022 starten we met een nieuwe groep, data worden nog nader bekend gemaakt.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Kosten
€ 75,00 (inclusief materiaal en koffie/thee). Graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van POWER.

Contact en aanmelding
Belangstellenden voor de workshops kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar power@gilde-zutphen.nl of bel met
Cees de Boer: 06-51112960.

Reacties zijn gesloten.