Powercafé

Elke eerste vrijdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Na de eerste Power-workshops in 2015 hadden deelnemers behoefte om elkaar te blijven ontmoeten. Wim Groot c.s. heeft het initiatief genomen om een ontmoetingsplaats te creëren in de vorm van een maandelijks café. Aanvankelijk voor de deelnemers van de Power-workshops, maar inmiddels voor iedere geïnteresseerde ‘op leeftijd’. Deelnemers hebben ‘kringen’ gevormd, d.w.z. groepjes die met elkaar activiteiten ondernemen; bijvoorbeeld museumbezoek, samen eten, filosoferen, enz.

In het café is gelegenheid tot het uitwisselen van ervaring, aanmelding bij een kring of het opzetten ervan.

De opzet van de cafémiddagen is als volgt: opening en informatie, het zogenaamd ‘5 minuten moment’ waarbij in ca. 5 minuten aandacht gevraagd wordt voor een project of aciviteit. Daarna een gastspreker of een deelnemer die een lezing, presentatie of workshop van 30 tot 45 minuten houdt over een onderwerp. De onderwerpen zijn zeer divers, bv.filosofie van het ouder worden, wereldmuziek, buteyko-therapie, historie van Zutphen, kleding, enz. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen, bij te praten, samen wat te drinken. Er is een leestafel waarop iedereen boeken, folders en dergelijke kan neerleggen om te lezen. Er is een ‘schuif aan tafel’ voor mensen die bijvoorbeeld nog niemand kennen en graag met een ander in gesprek willen komen. Tevens is er een tafel waar mensen, die voor het eerst komen, informatie kunnen krijgen over het Powercafé.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.
Wij vragen per keer een vrijwillige bijdrage (1-2 euro) voor onkosten. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deelname aan het Powercafé meldt u zich bij het Gilde aan door middel van het aanmeldingsformulier.

Locatie
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen, elke eerste vrijdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Kom gerust eens vrijblijvend binnen om te ervaren of het Powercafé u wat te bieden heeft. Daarna kunt u deelnemer worden door u aan te melden bij het Gilde. U krijgt dan ook elke maand een uitnodiging toegestuurd. Om u goed te kunnen ontvangen, vinden we het plezierig dat u uw komst de eerste keer aanmeldt met een e-mailbericht. Door te klikken op een van de volgende namen krijgt u vanzelf het e-mailadres van Ria of Henk.

Tot ziens in het Powercafé.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.