Schrijfplezier

De aanbieder van deze activiteit heeft op dit moment een volle groep schrijfliefhebbers verzameld. Zodra in de toekomst sprake is van verloop in deze groep gaan we weer actief op zoek naar meer liefhebbers, via onze website en/of onze nieuwsbrief.
 
Als u behoefte heeft aan extra informatie over deze activiteit, of als u zelf een nieuwe groep wilt starten, kunt u altijd contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.
 
Mocht u, met de wetenschap dat u nu niet mee kunt doen, op een wachtlijst willen, dan kan dat via ons aanmeldingsformulier.
 
Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.