Mens en techniek

Mens en techniek, een collegereeks van Hans Schaffers
 
Een serie van 8 maandelijkse colleges met discussie over de rol van technologie in de samenleving en hoe we ons als mens daarmee verhouden en daar vorm aan geven.

De nadruk ligt daarbij op informatie- en communicatietechnologie. De opkomst van het Internet, de smartphone en sociale media laat zien welke invloed deze technologie, en de manier waarop ze toegepast wordt, uitoefent op ons dagelijks leven, ons gedrag en op instituties. Dat schept geheel nieuwe mogelijkheden en voordelen, maar zorgt ook voor dilemma’s en nieuwe vraagstukken zoals veiligheid, privacy, gedragsbeïnvloeding en ongelijkheid.

We gaan in de collegereeks in op de achtergronden, huidige ontwikkelingen en opkomende vragen rond deze technologie met alvast een blik naar de toekomst, en gaan daarbij steeds ook in op voorbeelden uit de praktijk van ons dagelijks leven.

Data en tijden
Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur op 25 september, 23 oktober, 28 november, 18 december 2019, en op 29 januari, 26 februari, 26 maart en 30 april 2020.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zupthen

Kosten
€ 45,00 (een kopje koffie is inbegrepen).
Inschrijving als deelnemer van het Gilde (€ 15,00 per jaar) is een voorwaarde.

Meer informatie over deze activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

 

Reageren is niet mogelijk