Mens en techniek

Mens en techniek, of: Hoe worden wij weerbaar in de moderne samenleving

Van september 2019 tot mei 2020 organiseert Gilde Zutphen een serie maandelijkse bijeenkomsten over mens en techniek in het dagelijks leven in de moderne samenleving. Deze serie wordt geleid door Hans Schaffers, die zich al lange tijd bezighoudt met de rol van technologie in de samenleving.

Het gaat met name over hoe mensen zich kunnen redden in een wereld waarin techniek steeds belangrijker wordt omdat we moeten omgaan met allerlei soms nogal ingewikkelde apparaten, hulpmiddelen en procedures. Vooral voor ouderen en mensen met een handicap kan dat problemen geven want we worden steeds afhankelijker van techniek en dan met name van ICT en internet.

De bijeenkomsten bestaan uit een mengeling van lezingen, voorbeelden uit het dagelijks leven, discussies, en kleine projecten.

Programma
Het programma bestaat uit een serie van maandelijkse interactieve workshops met praktijkvoorbeelden, video’s, discussies, en zelfwerkzaamheid in de vorm van kleine oplossingsgerichte projecten.

 In elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal. De thema’s zijn (voorlopig):

  1. Techniek in ons dagelijks leven (25 september ).
  2. Wederwaardigheden met gebruiksaanwijzingen (30 oktober).
  3. Techniek en menselijk gedrag (27 november).
  4. Techniek in de samenleving (11 december).
  5. Ouderen en techniek (29 januari).
  6. Techniek in huis (26 februari).
  7. Techniek en onze verbeelding: literatuur en film (25 maart).
  8. Omgaan met de computer (22 april).
  9. Zelfredzaam worden met techniek (27 mei).

Data en tijden
De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste woensdag van de maand t/m mei 2020 van 14.30 tot 16.30 uur.

Plaats
DWK-gebouw (Leeuweriklaan 19 te Zupthen).

Kosten
€ 45,00 (een kopje koffie is inbegrepen).
Inschrijving als deelnemer van het Gilde (€ 15,00 per jaar) is een voorwaarde.

Meer informatie over deze activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.