Mens, techniek en samenleving

Mens, techniek en samenleving: hoe begrijpen we de veranderende wereld
Van oktober 2020 tot mei 2021 organiseert Gilde Zutphen een serie maandelijkse bijeenkomsten over mens en techniek in het dagelijks leven in de moderne samenleving. Deze serie wordt geleid door Hans Schaffers en Cees de Boer

Aanleiding
We denken vast wel eens terug aan onze vroege jeugdjaren en we beseffen dat er sindsdien heel veel veranderd is. Dat we voor het eerst in een auto zaten. De melkboer met paard en wagen door de straat. Vakantievliegen was er voor velen van ons nog niet bij. Het landschap van die tijd bestaat niet meer, want de mens is flink aan de slag gegaan met innovaties en voortdurende ingrepen in onze natuur en leefwereld. Groei, consumptie, reizen, de wereld als onze speeltuin en markt domineren. In de beleving van de wereld maken kerk, dorpsomroeper, reiziger en krant plaats voor internet en nieuwe sociale media. De arbeidsmarkt is steeds flexibeler geworden, wat naast vrijheid ook grote onzekerheid met zich meebrengt. Nieuwe armoede ligt verscholen achter verschillen in inkomen, vermogen en kansen, tussen groepen maar ook tussen generaties. De wereld van vandaag is in een nog veel sneller tempo dan vroeger aan het veranderen. Het is voor ons allen moeilijk om daar zicht op te krijgen en te houden. Hoe zullen we over 10 jaar terugkijken op de eerste 20 jaar van deze eeuw? Bij al deze veranderingen hangen op een vaak onduidelijke manier zoveel factoren met elkaar samen dat we vaak het zicht verliezen waar we bij staan. Denk aan globalisering, marktwerking, rol van de overheid, klimaatverandering, veranderingen in onze stedelijke en landelijke omgeving, in de gezondheidszorg, huisvesting, energietransitie, financiering van onze behoeften, pensioenen. En niet te vergeten de veranderingen die we vanwege de coronapandemie voor de kiezen krijgen in sociaal, economisch en psychologisch opzicht. Voor jongeren is het een lastige tijd vol onzekerheid, maar voor ouderen zeker ook.

Thema 2020 – 2021: de veranderende wereld
In deze serie bijeenkomsten proberen we meer zicht te krijgen op onze veranderende wereld, en zoeken we naar mogelijke mechanismes en verbanden. Thema’s staan niet volledig vast en worden in overleg gekozen. Aan de hand van actuele thema’s zoals klimaatverandering, de coronacrisis, de stad en het landelijk gebied, energietransitie, consumptie en duurzame economie willen we nagaan waarom deze onderwerpen belangrijk zijn, welke krachten er spelen, wat de rol is van menselijk handelen, en hoe de veelal grootschalige veranderingen in onze leefwereld vorm krijgen.

Bijeenkomsten en thema’s
We houden een tempo aan van maandelijkse bijeenkomsten, meestal op de laatste woensdagmiddagen van de maand. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 november 13.30 uur. Elke bijeenkomst duurt anderhalf uur. Er komt voldoende ruimte voor discussie, ook in groepjes, en we reserveren voldoende tijd om te pauzeren. We beginnen steeds met een korte presentatie in dialoogvorm waarin ook de actualiteit een plek krijgt. Vervolgens is er een pauze. Na de pauze is er groepsdiscussie en we sluiten plenair af met een blik naar de volgende bijeenkomst.

Plaats
DWK-gebouw (Leeuweriklaan 19 te Zupthen).

Kosten
€ 30,00 (een kopje koffie is inbegrepen).
Inschrijving als deelnemer van het Gilde (€ 15,00 per jaar) is een voorwaarde.

Meer informatie over deze activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.