Geschiedenis en Filosofie van Mens en Machine

We volgen de geschiedenis van de machine en daarmee van mens en techniek in de samenleving. Dat doen we aan de hand van ontwikkelingen met vele voorbeelden vanaf de oudheid via middeleeuwen en renaissance naar de moderne tijd. Voorbeelden te over: de hefboom, het aquaduct, de pomp, het kompas, de klok, de drukpers, de robot en de computer. Het zal blijken dat de machine ook veel met kunst, architectuur en ontwerp te maken heeft (denk aan Da Vinci, Steve Jobs), met veranderingen in de maatschappij, en met ons denken.
Hans Schaffers en Cees de Boer.

Deze serie vindt plaats op de woensdagmiddag om 14.00 uur in het DWK-gebouw, en wel op de volgende data: 29-september, 27 oktober, 24 november en 15 december 2021. Daarna volgen nog 4 of 5 woensdagmiddagen in 2022, maar die data zijn nog niet helemaal zeker.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar, daarnaast zijn de kosten voor deze serie € 30,00. Het bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over deze activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

 

Reacties zijn gesloten.