Tekenen voor beginners en gevorderden

De nieuwe cursussen 2020-2021 starten op respectievelijk 14 en 15 september 2020 en bestaan uit 24 wekelijkse lessen.

Tekengroep voor beginners

Tijden
Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Plaats
Cultureel Centrum ’t Nut, Breegraven 1 te Warnsveld.
Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten €15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit €30,00. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.
Materiaalkosten zijn voor eigen rekening.

Tekengroep voor gevorderden

Tijden:
Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Plaats
Cultureel Centrum ’t Nut, Breegraven 1 te Warnsveld .
Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten €15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit €30,00. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.
Materiaalkosten zijn voor eigen rekening.

(Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geeft de aanbieder thuis ook nog les aan 2 groepjes gevorderden. Kosten voor deelname hier zijn alleen de 15 euro per jaar. De aanbieder houdt zich het recht voor om te kunnen bepalen in welke groep u het beste past qua aansluiting.)

Meer informatie over een van deze activiteiten? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteiten kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.