Vaste fietsgroepen

Fietsen met het Gilde?

Houd U van fietsen maar niet alleen? Een fietsgroep vormt een ideale gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, lekker buiten in beweging te zijn en te genieten van de omgeving.

Het Gilde gaat dit voorjaar met het 19de fietsseizoen beginnen!

De mogelijkheid bestaat om in te haken op de volgende afstanden: 30, 40, 55 of 70 km. Voor de afstand 30-40 km zal een nieuwe fietsgroep worden opgericht; voor deze afstand is de meeste belangstelling. Een fietsgroep heeft maximaal 15 deelnemers. Een coördinator verzorgt de planning en de continuïteit. Om de 2 of 3 weken wordt op een vaste dag een tocht gemaakt.

Een aantal groepen draait 1x per jaar naast de gewone fietstochten in de omgeving van Zutphen, een tocht buiten de regio. Dat zijn hoogtepunten waar men nog lang over napraat. Apeldoorn, Winterswijk en Oldenzaal zijn favoriet. De trein er naar toe is gemakkelijk in- en uitstappen en vandaar uit gaat men dan fietsen.

Deelname is voor eigen rekening en risico.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich opgeven via het aanmeldingsformulier. Daarna wordt door Alie Vruggink (0575572542) contact met u opgenomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.