Wiskunde, een opfriscursus

In het seizoen 2018-2019 wordt bij voldoende belangstelling weer een opfriscursus wiskunde georganiseerd.
De cursus wiskunde probeert te laten zien dat wiskunde van alle tijden en culturen is. We beginnen met de geschiedenis van de wiskunde, van 3000 vC tot recent, van China tot Amerika. Er komen getallen aan bod: wat zijn dat eigenlijk en wat zitten er voor wetmatigheden verborgen. Ook meetkunde met de bekende stelling van Pythagoras. De laatste bijeenkomst gaat over waarschijnlijkheid en kansrekening.
Het helpt als je je nog wat van school herinnert, maar noodzakelijk is het niet. Huiswerk, overhoringen en proefwerken doen we ook niet. Het moet in de eerste plaats plezierig zijn.

Data en tijden
Deze worden vastgesteld zodra zich minimaal 8 deelnemers gemeld hebben.

Locatie
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen (tussenzaal).

Kosten
Inschrijving als deelnemer van het Gilde (€ 15,00 per jaar) is een voorwaarde.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reageren is niet mogelijk