Yoga (poweryoga)

Je wordt ouder en je wilt je gezond houden. Doe dit op een veilige manier door zelf verantwoordelijkheid te leren nemen voor je beweeglijkheid, kracht, balans, coördinatie en ontspanning.

Deze cursus biedt deelnemers lichamelijke activiteit door middel van basisoefeningen uit de Power Yoga, in een rustig tempo. Er wordt geoefend met behulp van de meest bekende basisoefeningen uit de yoga, gecombineerd met ademhalingstechniek. Er is aandacht voor techniek en het trainen van inzicht in eigen vermogen en beperkingen.

Geschikt voor allen die hun normale fysieke functioneren willen bijhouden of verbeteren.

Ad van Leeuwen: Yogadocent, Fysiotherapeut en Gestalt-therapeut. Na 40 jaar in Noorwegen, nu woonachtig in Zutphen sinds 2019. Ik ben 65 jaar en heb over de laatste 6 jaar in Noorwegen cursussen gegeven in Power Yoga op 5 verschillende niveaus.  Voor mensen met lichamelijke klachten, maar ook voor mensen op  hoog sportief niveau. Ik train mensen in ademhalingstechnieken, ontspanning, fysieke oefeningen, meditatie, concentratie, aandacht aan invoelen van eigen mogelijkheden en bescherming van natuurlijke grenzen.

Plaats en tijd
Op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Tien lessen (voor 8 tot 12 deelnemers), wekelijks vanaf 30 september 2021.
De cursus vindt plaats in het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zupthen.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten €15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit €30,00 .
Beide bedragen graag voor aanvang van de cursus overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Vanwege de grote belangstelling kunt u zich voor deze activiteit niet meer aanmelden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.