Coach4You 10 jaar in Zutphen

In het voorjaar van 2007 hoorde Gerard Harink, oud-rector van het Isendoorn College, dat ze in Amsterdam al enkele jaren bezig waren één op één een aantal leerlingen te begeleiden bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Nadere informatie leerde hem dat het Gilde het project had geadopteerd van de gemeente Amsterdam en er de naam Coach4you aan had gegeven. Op deze wijze konden ook in andere gemeenten dergelijke projecten worden opgestart.

In mei begon Gerard Harink, samen met Tom Mariën, oud-conrector, met de daadwerkelijke voorbereidingen in Zutphen. Het Gilde van Zutphen en de Gemeente zorgden voor financiële ondersteuning. Begonnen werd met de werving van vrijwilligers, die als coach zo’n leerling zouden kunnen helpen. Drie basisscholen, De Achtsprong, De Parel, en de Waaijer bleken geïnteresseerd. Ze meldden na een zorgvuldige intake tien leerlingen aan, zodat begin 2008 in Zutphen Coach4you daadwerkelijk van start kon gaan.  Die begeleiding vindt wekelijks één op één plaats bij de leerling thuis en is er op gericht de leerling te helpen zelf de regie over zijn (school)leven te leren voeren. Het coachtraject start dus als de leerling nog enkele maanden op de basisschool zit en wordt geleidelijk afgebouwd na de overgang naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De begeleiding wordt gegeven door vrijwilligers die affiniteit hebben met deze doelgroep en een HBO werk- en denkniveau hebben.

In die tien jaar dat het project nu functioneert is de werkwijze verder geprofessionaliseerd. Inmiddels participeren alle basisscholen in Zutphen en Warnsveld in dit project. Ze melden jaarlijks zo’n 17 leerlingen aan waarvan de leerkracht in groep 8 het gevoel heeft: “als dat straks maar goed gaat”. Na een zorgvuldige intake op school melden de ouders hun kind aan voor de begeleiding, die dus maximaal 1,5 jaar duurt.

Inmiddels zijn na 10 jaar ruim 150 leerlingen succesvol begeleid. Coach4you wordt nog steeds financieel ondersteund door de gemeente Zutphen die daarmee ook het belang van het project laat zien.

Meer informatie zie het project Coach4You.