Coördinator Groepsactiviteiten

Gilde Zutphen biedt een gevarieerd aantal groepsactiviteiten aan op het gebied van bewegen en ontspannen, talen, kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Deze groepsactiviteiten worden verzorgd door vakmensen, die belangeloos en onbezoldigd hun kennis en ervaring willen delen.

De coördinator Groepsactiviteiten is de ‘spin in het web’ die vrijwilligers die een activiteit willen aanbieden begeleidt, en ervoor zorgt dat deelnemers makkelijk kunnen vinden wat zij zoeken.

In verband met het vertrek van de huidige coördinator Groepsactiviteiten is er een vacature. De taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Begeleiding van de aanbieders van activiteiten.
  • Sturing geven aan verzorgen van publiciteit en werving van deelnemers.
  • Samen met onze administratie zorgen voor de verwerking van aanmeldingen.
  • Inplannen van zaalruimte waar nodig, in samenwerking met onze vaste aanbieder DWK.
  • Zorg voor financiën Groepsactiviteiten.

Voor meer informatie, zie onze website.

Wanneer u interesse heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met bestuurslid Hans Schaffers, tel. 06-46348596, email.

Coördinator Fietsgroepen

Gilde Zutphen biedt een gevarieerd aantal groepsactiviteiten aan op het gebied van bewegen en ontspannen, talen, kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Deze groepsactiviteiten worden verzorgd door vakmensen, die belangeloos en onbezoldigd hun kennis en ervaring willen delen.

Onze fietsgroepen vormen een belangrijk onderdeel van de Groepsactiviteiten. Dit jaar is het 20ste jaar dat Gilde Zutphen deze activiteit aanbiedt. Er zijn nu liefst 7 fietsgroepen, elk met 7-15 deelnemers, die om de 2-3 weken een tocht maken en daarbij verschillende afstanden afleggen variërend van 30 tot 70 km.

In verband met het vertrek van de huidige coördinator Fietsgroepen is er een vacature. Taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Contact onderhouden met de coördinatoren van de diverse fietsgroepen.
  • Jaarlijks doorspreken fietsreglement
  • Zorgen dat iedere fietsgroep een coördinator heeft.
  • Kandidaat-deelnemers aan fietsgroepen gevraagde informatie geven en in overleg bij een groep onderbrengen.
  • Contact onderhouden met administratie Groepsactiviteiten.

Voor meer informatie, zie onze website. En het recente artikel in Contact.

Wanneer u interesse heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met Gradus Hummelink, tel. 06 230 079 80, email.