Cultuur en samenleving

 

Lees en discussiegroep
Vanaf begin oktober 2022 gaat er bij voldoende belangstelling een nieuwe groep starten onder de naam ‘Cultuur en Samenleving’.

Het idee is om gezamenlijk regelmatig een prikkelend recent verschenen boek te lezen en er met elkaar over te discussiëren, op het gebied van een actueel maatschappelijk thema of vraagstuk. Dat kan over allerlei onderwerpen zijn: politiek, kunst, duurzame ontwikkeling, economie, cultuur, geschiedenis, techniek, en met name de relaties daartussen. Het kan een boek zijn dat een bepaald actueel thema behandelt, maar ook een biografie, journalistiek boek, of een essaybundel. Het kan ook een wat ouder boek zijn dat nog steeds van actuele waarde is.

Voorbeelden zijn: Yuval Harari – 21 lessen voor de 21ste eeuw; Timur Vermes – De hongerigen en de verzadigden; Maja Göpel – Onze wereld nieuw denken; Robert Macfarlane – De onderwereld; Rutger Bregman – De meeste mensen deugen; Roman Krznaric – De goede voorouder; Geert Mak – Grote verwachtingen. Dit zijn slechts voorbeelden; boeken worden in overleg met de deelnemers geselecteerd.

Er zijn 10 bijeenkomsten, steeds op de tweede woensdagmiddag van de maand. De eerste bijeenkomst is een introductiebijeenkomst en vindt plaats op woensdag 7 september 14.00 – 15.30. Dan wordt tevens de boekenlijst besproken en een keus gemaakt voor de volgende keer.

Deze groep wordt geleid door Hans Schaffers. Hij is gepromoveerd op het gebied van ecologische systemen en sociale organisatie. Hij heeft zich geruime tijd met vraagstukken rond techniek, economie en samenleving beziggehouden. Hij werkt momenteel aan een boek over techniek, kunst en creativiteit, en is tevens bestuurslid van het Gilde.

Wie interesse heeft voor deelname aan deze nieuwe groep kan zich aanmelden en wordt op de lijst geplaatst.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Datum en tijden
De activiteit start 7 september 2022.
Op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, negenmaal de 2e woensdag van de maand vanaf oktober.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 40,00, vooraf te voldoen. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.