De organisatie

Het Gilde is een stichting met een (onbezoldigd) bestuur. Dit zijn de taken van het bestuur:

  • zorgen voor continuïteit en kwaliteit;
  • inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
  • ontwikkelen nieuwe projecten;
  • faciliteren van vrijwilligers;
  • externe relaties;
  • financiën en fondswerving;
  • vastleggen gegevens en afspraken en
  • verantwoording naar subsidiegevers.

Het bestuur wordt ondersteund door twee werkgroepen: de werkgroep Administratie & Bemiddeling en de werkgroep Communicatie & PR.

Binnen het Gilde werken zes zelfstandige teams: Fietsgilde, Stadswandelingen, Gildelezingen, Coach4You, POWER Veerkracht op leeftijd en het Taalcoachproject. De coördinatoren van deze teams onderhouden contact met één van de bestuursleden en doen één keer per jaar verslag van hun activiteiten tijdens een bestuursvergadering.

Het Gilde heeft geen eigen gebouw en geen beroepskrachten. De vele activiteiten en projecten kunnen alleen maar slagen door de belangeloze inzet van vrijwilligers (gidsen, coaches, aanbieders, medewerkers, coördinatoren en bestuursleden) en de financiële ondersteuning van donateurs. Alleen voor het project Coach4You en de Taalcoaches ontvangt het Gilde een bescheiden subsidiëring en sponsoring.

Samen sterk!
Binnen onze maatschappelijke projecten wordt intensief samengewerkt met de Zutphense scholen, het Onderwijs Zorg Centrum, welzijnsorganisatie Stichting Perspectief, Stichting Graafschap bibliotheken en Het Plein, verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie voor inwoners van Zutphen en Lochem.

Onze stadswandelgidsen werken nauw samen met de VVV en de Historische Vereniging Zutphen.

Het Gilde blijft actief op zoek naar samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar vooral ook naar de verbinding met stadsgenoten die initiatieven willen nemen.
Wilt u ook meedoen? U kunt zich hier aanmelden. 

Reageren is niet mogelijk