Haal meer uit je gesprek

 

HAAL MEER UIT JE GESPREK, vaardigheden om verbinding te maken

Vaak zijn gesprekken tussen mensen oppervlakkig en komt er niet echt een verbinding tot stand. Het blijft dan hangen in wederzijdse uitwisseling van ervaringen. Als je wilt leren om zichtbaar te maken dat jij graag een gesprek hebt waarin echt contact wordt gemaakt of je wilt sowieso vaardiger worden om gesprekken te voeren met de mensen om jou heen, dan zijn deze sessies iets voor jou. Resultaat is een meer bevredigend contact met de ander.

Tijdens drie opeenvolgende onlosmakelijk met elkaar verbonden sessies krijg je zicht op het maken van verbinding, ga je jouw eigen valkuilen leren herkennen en gaan we met oefeningen aan de slag om vaardiger te worden in het voeren van gesprekken.

Deze sessies vinden plaats in een groep van 6 of 7 personen. Aanmelding is alleen zinvol als u alle drie de sessies kunt volgen.

Plaats en tijd:
Deze drie sessies gaan plaats vinden op IJsselkade 18 (bij Mekander). Tussen de sessies zit telkens 1 week tijdsruimte om een opdracht te maken voor de volgende bijeenkomst.

Data:
De eerstvolgende nieuwe serie van drie bijeenkomsten zijn op 9, 16 en 23 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten:
Deelnemersbijdrage Gilde € 17, daarnaast € 40 voor 3 sessies, koffie of thee inbegrepen en vooraf te voldoen. Betaling graag ten name van Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO0376765852, met vermelding van de activiteit.

Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.
Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier, of neem contact op met de aanbieder via gesprekspartner@hetgesprek.nu.