Sponsoring, legaten en donaties

Donaties

Wilt u het Gilde steunen? U bent al donateur voor € 15,00 per jaar (meer overmaken mag natuurlijk ook). U kunt zich hier inschrijven als donateur. Uw donatie is aftrekbaar voor de belasting. U kunt uw donatie overmaken op nummer NL 19 RABO 0376 7658 52 t.n.v. Stichting Gilde Zutphen te Zutphen. Wij verzoeken u om bij de overboeking uw woonadres of mailadres te vermelden. Hartelijk dank voor uw steun!

Legaten

Door via uw testament een deel van uw nalatenschap toe te kennen aan Stichting Gilde Zutphen bent u van blijvende betekenis voor uw stad- en streekgenoten. Met uw legaat helpt u ons om meer te doen ten dienste van verbetering van de leefbaarheid en het sociale klimaat van Zutphen. Ook kunt u ons langs deze weg helpen om vernieuwende, op sociale en culturele integratie gerichte, activiteiten uit te voeren. Uw legaat aan Stichting Gilde Zutphen is vrijgesteld van erfbelasting en ook Gilde Zutphen is hiervan vrijgesteld, zodat uw legaat 100 % goed terecht komt.

Sponsoring

Stichting Gilde Zutphen verwelkomt sponsoring van onze vrijwilligersactiviteiten door bedrijven en andere organisaties die maatschappelijk betrokken zijn, en zich thuis voelen bij onze activiteiten. Voor de komende periode willen we met name de mogelijkheden voor sponsoring onder de aandacht brengen voor het Powercafé, en het Praathuis.

Het Powercafé is een serie van maandelijkse middagbijeenkomsten. Elke bijeenkomst begint met een lezing, muziek of workshop. Vervolgens is er in een café-achtige omgeving ruimte voor gesprekken, een spelletje of iets dergelijks. Er wordt met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.

Het Praathuis is een wekelijkse ontmoetingsactiviteit voor mensen die Nederlands willen spreken maar een andere moedertaal kennen. Gedurende de bijeenkomst wordt door deelnemers en begeleiders zoveel mogelijk Nederlands gesproken in kleine groepjes, in rollenspelen of één op één. Spreekvaardigheid en onderling contact staan voorop. Er worden verschillende taalondersteunende materialen gebruikt.

Heeft u belangstelling voor financiële ondersteuning van het Gilde? Neemt u dan contact op met onze penningmeester Hans Schaffers, email: penningmeester@gilde-zutphen.nl.

 

Reacties zijn gesloten.