Piero di Cosimo, Simonetta Vespucci ca. 1480


Genres in beeldcultuur

 

Genres zijn typen afbeeldingen in de beeldende kunst en andere visuele verschijnselen, bijvoorbeeld macht, religie, oorlog, het verleden, het portret, het naakt en het dagelijks leven.

Deze cursus wordt gegeven door filosoof en voormalig docent dr. Piet Buunk. Hij laat voorbeelden zien van genres door de eeuwen heen, van het oude Mesopotamië tot in onze tijd. Daarbij geeft hij informatie over het onderwerp, de opdrachtgever, de kunstenaar en/of de stijl.

Hij vult deze voorbeelden aan met twee theoretisch-filosofische onderwerpen, namelijk: wat een afbeelding tot een afbeelding maakt en wat de waarheidswaarde is van, met name fotografische, afbeeldingen.
De cursus bestaat uit 8 colleges, elk op een donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (met een pauze), in de grote zaal van het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 in Zutphen.
De collegevorm houdt in dat er géén ruimte is voor discussies, wél voor vragen om de inhoud te verduidelijken en toe te lichten. Het cursusmateriaal wordt online ter beschikking gesteld.

Data
Van 6 oktober t/m 24 november 2022.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 35,00 (koffie/thee inbegrepen), vooraf te voldoen. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over deze activiteit ? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.