Frans

Er zijn meerdere cursusmogelijkheden, afhankelijk van de vraag, en van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers.
Lessen voor beginners, voor diegenen die hun schoolkennis willen ophalen, voor gevorderden en voor hen die conversatie willen beoefenen.

Als u belangstelling heeft, kunt u uw wensen vermelden in het aanmeldingsformulier en tevens aangeven wat uw niveau ongeveer is.

Data en tijden
Cursusseizoen vangt aan op 6 oktober 2021.
De cursusdata en tijden worden vooraf in overleg met de cursisten vastgesteld.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 60,00 als de lessen in een zaal gegeven worden. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.
Mogelijk komt de aanschaf van een werkboek daar nog bij.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.