Gilde lezingen

Het Gilde is van plan de activiteit Lezingen weer op te starten en wel maandelijks op een woensdagmiddag in het DWK- gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zupthen.
 

Maandag 27-9 om 14.00 uur is de volgende lezing:

Vlakvullingen en figuratieve patronen in de (islamitische) bouwkunst, schilderkunst en wetenschap

Al heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid werden op muren, vloeren en gewelven van gebouwen met behulp van tegeltjes fraaie versieringen aangebracht. Hierbij werden bepaalde patronen vaak op fraaie en ingenieuze wijze herhaald, zowel op een begrensd oppervlak (koepel van een moskee) als ook op in principe “oneindig” grote vlakken.

In China en Japan  ontstonden de tangram-puzzels, in feite ook soorten  van vlakvullingen, waarbij met een beperkt aantal  “tegeltjes” een bepaalde afbeelding gelegd moest worden.

In dit kader willen we ook de prenten van graficus M.C. Escher noemen, die  op ingenieuze en artistieke wijze allerlei soorten vlakvullingen gecreëerd heeft.

Een terugkerend principe bij de diverse soorten “betegelingen” is het kiezen van tegeltjes uit een beperkt aantal vormen (abstract, geometrisch, floraal).  

In deze lezing zal dr. Theo Beelen (ex-TU Eindhoven) diverse typen van “betegelingen”  aan de hand van vele voorbeelden nader toelichten. Hij zal aangeven hoe diverse soorten patronen door ontwerpers en bouwers uit het verre en recente verleden ontworpen en geconstrueerd zijn.

Hoewel reeds vanaf de oudheid bij de “betegelingsproblemen” al uitgebreid gebruik is gemaakt van diverse meetkundige en andere wiskundige technieken, zal dit in deze lezing slechts globaal aangeduid worden.

Kosten
€ 5,00 bij binnenkomst te voldoen.

U bent van harte welkom.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.