Gilde Zutphen zoekt bestuursleden

In verband met onze vele activiteiten zoekt Stichting Gilde Zutphen twee nieuwe bestuursleden.

Bestuurslid met aandachtspunt PR

Algemeen bestuurslid

We zoeken kandidaten die geïnteresseerd zijn in onze vrijwilligersactiviteiten en onze rol in de Zutphense samenleving, en die het leuk vinden om zich als bestuurslid in te zetten voor een vitale en leefbare stad. Communicatieve vaardigheden en het vermogen om samen te werken met collega-bestuursleden en vrijwilligers zijn daarbij belangrijk. Bovendien is het fijn als je in staat bent om met de collega-bestuursleden een gezamenlijke visie op de toekomst te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Enige bestuurlijke ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk is gewenst.

Specifiek voor het bestuurslid met aandachtspunt PR geldt dat je het leuk vindt om Gilde Zutphen vanuit een bestuurlijke rol en met visie goed op de kaart te zetten. In overleg met andere vrijwilligers zorg je met regelmaat voor communicatie met deelnemers aan onze activiteiten en met onze donateurs door middel van een nieuwsbrief. Ook actualiseer je onze social media en houd je de website actueel. Je zorgt met regelmaat voor een advertentie in de krant waarmee Gilde zijn activiteiten onder de aandacht brengt. Enige deskundigheid en ervaring met PR-zaken en creativiteit zijn daarom belangrijk.

Specifiek voor het Algemeen bestuurslid geldt dat je het contactpunt in ons bestuur bent naar (een deel van) onze vrijwilligersactiviteiten en overlegt met de betreffende coördinator(en).

Beide functies zijn onbezoldigd.

Kijk voor meer informatie op onze website.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag eerst wat meer weten, neem dan contact op met onze secretaris Carla Beijer: secretaris@gilde-zutphen.nl (tel. 06 57552063).