POWER is een landelijk project voor mensen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het gezamenlijk ontdekken en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.

In 6 bijeenkomsten van 3 uur praten we in een groep van maximaal 12 mensen  over de manier waarop we onze veerkracht en inspiratie in de derde levensfase kunnen behouden en versterken. En ook nieuwe contacten kunnen opdoen.

Kernvragen in deze bijeenkomsten zijn: hoe blijven we gezond? Hoe gaan we ons leven verder inrichten? Hoe breiden we ons sociale netwerk uit? Hoe overleven we de huidige (financiële) crisis in ons eigen huishouden? Hoe willen we wonen? Hoe doen we nieuwe inspiratie op voor onze tijdsbesteding? We vullen dit in op een laagdrempelige wijze met voor iedereen voldoende diepgang.

Aanbeveling voor vervolgcontacten is het maandelijkse Powercafé in het DWK aan de Leeuweriklaan op 1ste vrijdag van de maand van 14-17 uur, met een leuke lezing en gezellig bijpraten en voor wie wil, een gezamenlijke maaltijd.

Werken aan onze veerkracht doen we samen met POWER!

Workshop programma

  • Workshop 1: kennismaking / opzet / waarden – staalkaart (thuisopdracht gezondheid)
  • Workshop 2: gezond van lichaam & geest (thuisopdracht samen)
  • Workshop 3a / b: sociale contacten / wonen (thuisopdracht samen)
  • Workshop 4: arbeid & activiteiten (thuisopdracht samen)
  • Workshop 5: waarden en inspiratie (thuisopdracht samen)
  • Workshop 6: concretisering van plannen en kringen

Data
De workshops vinden plaats in het voor- en najaar.
2022 is het achtste jaar van de POWER workshops, met in totaal al meer dan 150 deelnemers over al die jaren. Eénmaal per jaar vindt een terugkomdag plaats.
Dit najaar starten we met een nieuwe groep, data zijn 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 en 20 december 2022. Tijd 9.30 tot 12.30 uur.

Introductiedag op vrijdag 2 september. Belangstellenden voor Power kunnen van 13 tot 14 uur terecht in het DWK voor nadere informatie.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Kosten
Deelnemersbijdrage Gilde € 17,00, daarnaast € 60,00 (inclusief materiaal en koffie/thee). Graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van POWER.

Contact en aanmelding
Belangstellenden voor de workshops kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar power@gilde-zutphen.nl of bel met
Cees de Boer: 06-51112960.