POWER – Ontdek je veerkracht

POWER is een landelijk project voor mensen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het gezamenlijk ontdekken en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.

Gedurende ons leven kunnen zich vragen aan ons opdringen zoals: Wat wil ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me inzetten? Met wie of wat voel ik mij verbonden of waarmee zou ik mij willen verbinden? Dit soort vragen komen vaak aan de orde als de omstandigheden in ons leven (soms onverwacht) veranderen, waardoor er een nieuwe situatie ontstaat, die om antwoorden vraagt.

Inspiratieworkshops
POWER bestaat uit een serie van 5/6 workshops, waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hoe zij in het leven (zouden willen) staan en waar hun interesses en behoeftes liggen. De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers van het Gilde. Zij reiken boeiende en inspirerende thema’s aan, die betrekking hebben op vijf levensdomeinen: lichaam & geest; sociale contacten; materiële situatie; arbeid & activiteiten; inspiratie & zingeving.
De deelnemers buigen zich zowel individueel als samen over deze onderwerpen.

Vervolgactiviteiten
Na afloop van de workshops bestaat de mogelijkheid een POWER-kring te vormen: in eigen beheer ontwikkelt men in kleine groepjes verschillende activiteiten. POWER-kringen ontstaan vanuit de behoefte elkaar te blijven ontmoeten op basis van gedeelde interesses: zich samen verdiepen in zelfgekozen onderwerpen: een museum-, lees,- filosofie- of kookkring. Men kan ook de mogelijkheid van vrijwilligerswerk overwegen. POWER-kringen kunnen zo nodig een half jaar door een coach ondersteund worden, daarna gaat men zelfstandig verder.
Download hier het verslag van de eerste terugkombijeenkomst op 17 december 2015, en bekijk de video van de laatste terugkombijeenkomst op 13 juni 2017.

Powercafé
Graag laten we u kennismaken met een nieuwe activiteit: het Powercafé ‘de Verbinding’.
Dit idee is ontstaan na de eerste Power-workshops. Deelnemers hadden na afloop van de workshops geen plaats meer om elkaar te ontmoeten, terwijl daar wel behoefte aan was. Wim Groot c.s. hebben in 2015 het initiatief genomen om een ontmoetingsplaats te creëren in de vorm van een maandelijks café. Aanvankelijk voor de deelnemers, maar al snel kwamen andere geïnteresseerden ook binnen. Een aantal deelnemers heeft ontdekt dat zij een zelfde belangstelling hebben. Zij vormen dan kringen die met elkaar activiteiten ondernemen, zoals museumbezoek, samen eten, filosofiegroep, etc. In het café is gelegenheid tot het uitwisselen van ervaring en aanmelding bij een kring.

De opzet van de cafémiddagen is: een gastspreker of een deelnemer vertelt in ca. 30 minuten wat hem/haar bezighoudt. Daarna is er veel tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. Zoals gebruikelijk bij het Gilde zijn de kosten van de consumpties voor eigen rekening.

Het Powercafé vindt dus plaats in het DWK-gebouw aan de Leeuweriklaan, elke eerste vrijdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Graag nodigen we u uit voor een bezoek. Om u goed te kunnen ontvangen, vinden we het plezierig dat u uw komst de eerste keer aanmeldt met een e-mailbericht aan Ria of een e-mailbericht aan Trudy.

Vrijwilligers gezocht
Het aantal POWER-deelnemers groeit gestaag en de POWER-activiteiten breiden zich uit. Gilde Zutphen zoekt daarom op korte termijn enthousiaste vrijwilligers voor versterking van het projectteam. Daarin is plaats voor zowel ervaren begeleiders als voor organisatie- en communicatietalenten. Voor de begeleiding zoeken wij, met het oog op een evenwichtige samenstelling van het projectteam, momenteel met name mannen met minimaal een HBO werk- en denkniveau, die zelfstandig kunnen werken en graag samenwerken. Affiniteit met het thema eenzaamheid is een voorwaarde. Wie interesse heeft en meer wil weten kan contact opnemen met de projectcoördinator Stip ter Laan: 0575 543075 of stip1948@hotmail.com.

Data en kosten
De workshops worden om de veertien dagen gegeven op vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur vanaf 29 maart 2019. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Bij voldoende deelname (meer dan 12) start nog een groep op een nog nader te bepalen datum.

De kosten zijn € 75,00 per persoon, inclusief materiaal en koffie/thee.

De workshops worden gegeven in het voor- en najaar. In Zutphen begint POWER in het najaar van 2018 aan het vierde jaar. Een half jaar na elke cyclus vindt een terugkomdag plaats.
De data voorjaar 2019 zijn 29 maart, 12 en 26 april en 10 en 24 mei.

Adres: Atelier ’t Pakhyus, Berkelkade 15a, 7201 JE Zutphen (een kleine 10 minuten lopen vanaf het station).

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met projectcoördinator Stip ter Laan:  0575 – 543075 of stip1948@hotmail.com.

Verder hebben wij de volgende informatiebronnen voor u:

  • verslagen van de informatiebijeenkomsten van 9 februari 2016 en 27 september 2016,
  • artikel in Contact 24 december 2015 over POWER-deelnemers,
  • artikel op Toekomt.nl over de eerste serie POWER-workshops,
  • video van de laatste terugkombijeenkomst op 13 juni 2017,
  • radiouitzending Omroep Gelderland 15 december 2017 ‘Op de koffie’ met Rob Kleijs,
  • website van POWER Nederland.

Aanmelding
Belangstellenden voor de workshops kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Reageren is niet mogelijk