POWER – Ontdek je veerkracht

POWER is een landelijk project voor mensen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het gezamenlijk ontdekken en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.

Gedurende ons leven kunnen zich vragen aan ons opdringen zoals: Wat wil ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me inzetten? Met wie of wat voel ik mij verbonden of waarmee zou ik mij willen verbinden? Dit soort vragen komen vaak aan de orde als de omstandigheden in ons leven (soms onverwacht) veranderen, waardoor er een nieuwe situatie ontstaat, die om antwoorden vraagt.

Inspiratieworkshops
POWER bestaat uit een serie van 5/6 workshops, waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over hoe zij in het leven (zouden willen) staan en waar hun interesses en behoeftes liggen. De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers van het Gilde. Zij reiken boeiende en inspirerende thema’s aan, die betrekking hebben op vijf levensdomeinen: lichaam & geest; sociale contacten; materiële situatie; arbeid & activiteiten; inspiratie & zingeving.
De deelnemers buigen zich zowel individueel als samen over deze onderwerpen.

Vervolgactiviteiten
Na afloop van de workshops bestaat de mogelijkheid een POWER-kring te vormen: in eigen beheer ontwikkelt men in kleine groepjes verschillende activiteiten. POWER-kringen ontstaan vanuit de behoefte elkaar te blijven ontmoeten op basis van gedeelde interesses: zich samen verdiepen in zelfgekozen onderwerpen: een museum-, lees,- filosofie- of kookkring. Men kan ook de mogelijkheid van vrijwilligerswerk overwegen. POWER-kringen kunnen zo nodig een half jaar door een coach ondersteund worden, daarna gaat men zelfstandig verder.

Data en kosten
De workshops vinden plaats in het voor- en najaar. 2019 is het vijfde jaar van de POWER workshops, met in totaal al meer dan 120 deelnemers over al die jaren. Eénmaal per jaar vindt een terugkomdag plaats.
In het najaar 2019 zijn de workshops op woensdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Bij voldoende deelname (meer dan 12) start nog een groep op een nog nader te bepalen datum.
De kosten zijn € 75,00 per persoon, inclusief materiaal en koffie/thee.

De data van de 6 workshops najaar 2019 zijn: 16, 30 oktober; 13, 27 november; 11, 18 december, steeds van 9.30 – 12.30 uur.
Adres: DWK, Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen.

Informatie
Er is een gratis informatiebijeenkomst op 6 september 2019 van 13 tot 15 uur.

 Contact en aanmelding
Belangstellenden voor de workshops kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar power@gilde-zutphen.nl.

Reageren is niet mogelijk