Taalcoachproject

Taalkoppel Bayan Musallab en Peter van den Boom
(foto: Angeline Swinkels)

Meedoen in Nederland begint met het begrijpen en actief gebruiken van de taal. Op school, bij het (vrijwilligers)werk, op straat, in de winkel of bij de dokter, het begint overal met taal. Het doel van het Gilde Taalcoachproject is om anderstaligen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling en hen op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Zo brengt het taalcoachproject ontmoetingen tot stand tussen mensen met verschillende achtergronden.

Taal verbindt!
De taalcoaches van het Gilde geven wekelijks 1 tot 2 uur individuele begeleiding bij taalontwikkeling. Dat gebeurt op een persoonlijke manier, in een informele ontspannen sfeer. Meestal is de taalontmoeting bij de deelnemer thuis, maar het kan ook in de bibliotheek of ergens anders.
Een van de coaches: “Taal verbindt. Als taalcoach ben je een soort sleutelfiguur: je helpt mensen de weg in de maatschappij te vinden. Dat geeft ontzettend veel voldoening.”

Doelgroep
Het Gilde Taalcoachproject begeleidt immigranten van 18 jaar en ouder (in de breedste zin van het woord) die de Nederlandse taal willen leren. Onder immigranten bevinden zich

  • veel statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning en een huis in de gemeenten Lochem en Zutphen;
  • mensen die binnen deze gemeenten zijn herenigd met hun familie of partner;
  • arbeidsmigranten, uit landen binnen de EU en van buiten de EU.

Het taalcoachproject in 2016
In 2016 hebben in totaal 130 anderstaligen uit 41 landen meegedaan aan het project. Zij werden begeleid door 103 taalcoaches. De projectcoördinatie was in handen van een team van zes vrijwilligers. Zij voerden intakegesprekken met anderstaligen en taalcoaches, verzorgden de koppelingen en ondersteunden de taalcoaches door middel van individuele adviezen, cursussen, themabijeenkomsten en nieuwsbrieven.

De deelnemers willen (vaak) Nederlands leren met een groter achterliggend doel. De een wil graag meer sociaal contact kunnen leggen, terwijl een ander meer gericht is op scholing en werk.
Uit een tussenevaluatie (nov. 2016) blijkt dat ongeveer 70% van de anderstaligen binnen het project Nederlands wil leren met als achterliggend doel betaald werk of verdere scholing. In 2016 deden veel jonge inburgeraars mee aan het project; ongeveer 75% is 40 jaar of jonger. Een groot aantal deelnemers heeft de ambitie om na (of tijdens) hun inburgering een NT2-I of II diploma te gaan halen, zodat zij kunnen instromen in het MBO of Hoger Onderwijs.

Het Taalcoachproject is opgezet in 2009 en is inmiddels een vertrouwd adres voor taalondersteuning. Sinds 2016 werkt het Taalcoachproject samen met het Taalhuis Lochem/Zutphen.

Contact
Voor informatie over het project en om u aan te melden als anderstalige of taalcoach kunt u contact opnemen met taalcoachzutphen@gmail.com.

 

het-begint-bij

Reageren is niet mogelijk