Schilderen met acryl en pastel

pag-schilderen-met acryl-en-pastelU schildert in een groep van ±10 personen met een grote keuze aan onderwerpen, zowel portretten, landschappen, stillevens, als geheel vrij. U werkt zelfstandig, maar krijgt hulp van de begeleidster.

Vorm
Doorgaande groep.

Data en tijden
Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Doorgaande groep, 24 wekelijkse bijeenkomsten, start op 15 september 2021.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zupthen

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten €15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit €30,00. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.
Materiaalkosten voor eigen rekening.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.