Schilderen met olieverf

pag-schilderen-met-olieverfWat olieverf schilderen onderscheidt van andere stijlen van schilderen is de realistische weergave van de werkelijkheid, met desgewenst enige overdrijving of afzwakking van compositie en sfeer. Maar ook aandacht voor het detail en voor structuren zijn anders dan bij andere stromingen. Ook zijn een speciale ondergrond, de persoonlijke verftoets en penseelvoering en het doseren van de verfpigmenten essentieel. Materiaalgebruik en techniek van de schilder doen de rest. 

Het streven naar een realistische weergave komt vaak voor maar er is absoluut ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van een eigen schilderstijl. 
Er wordt vrijblijvend gewerkt aan opdrachten; deze zijn met name bedoeld tot het verbeteren van de techniek en een beproefd kleurgevoel, maar ook voor het experiment. 
 
Groepsgrootte
Doorgaande groep van 12 personen.
 
Data en tijden
Momenteel wordt deze cursus niet gegeven omdat we geen begeleider voor de groep hebben.
 
Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zupthen
 
Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten €15,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit €30,00. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.
Materiaalkosten voor eigen rekening.
 
Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.