Mens en techniek

Mens en techniek, naar een duurzame samenleving.

In 2019 zijn we met een flinke groep met het onderwerp ‘Mens en Techniek’ gestart, tot er vanwege corona begin 2020 een eind aan kwam. Afgelopen jaar hebben we de draad weer opgepakt met als centraal thema ‘Mens en Machine’. Vanaf oktober dit jaar gaan we beginnen met een nieuwe reeks van 6 lezingen, nu gericht op de rol van mens en techniek in de verandering naar een ‘duurzame samenleving’.

Klimaatverandering gaat in behoorlijke mate onze leefwereld veranderen, en doet dat nu al. We houden ons daarom al flink bezig met het beter gebruiken van energie. Maar het vraagstuk van klimaatverandering roept ook vragen op over hoe we onze samenleving en onze economie organiseren, hoe en wat we consumeren, en hoe we onze technologie inzetten. In deze serie lezingen ligt de nadruk op het begrijpen van de manier waarop, in de verandering vaan een duurzame samenleving, menselijk handelen en organiseren inwerkt op onze leefwereld.

Er komt voldoende ruimte voor discussie en we reserveren voldoende tijd om te pauzeren en met elkaar van gedachten te wisselen.

Informatie
Deze serie lezingen wordt gegeven door Hans Schaffers. Hij is gepromoveerd op het gebied van ecologische systemen en sociale organisatie, en is lange tijd werkzaam geweest op het gebied van vraagstukken rond technologische innovatie en de veranderingen in de samenleving. Meer informatie over deze serie: hans.schaffers@kpnmail.nl

Serie van 6 lezingen met discussie. Data en tijden zijn nog niet vastgesteld.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar, daarnaast zijn de kosten voor deze serie € 25,00. Het bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over deze activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.