Toekomstfonds

Heb je als vrijwilliger een idee voor een nieuwe activiteit binnen het Gilde? Dan kan Gilde Zutphen je helpen door de aanloopkosten van je initiatief voor haar rekening te nemen. Gilde Zutphen heeft namelijk een fonds opgezet dat bestemd is voor de ontwikkeling van nieuwe vrijwilligersactiviteiten: het ‘Gilde Zutphen Toekomstfonds’. Dit fonds is er gekomen dankzij een recent ontvangen legaat.

Met dit fonds willen we helpen met het opzetten van vrijwilligersactiviteiten. Daarmee willen we bijdragen aan de leefbaarheid van de stad en aan de ontplooiing en het welzijn van onze stad- en streekgenoten. Onze activiteiten zijn erop gericht iets te leren of iets actiefs te doen samen met anderen, of op het verder ontwikkelen van vaardigheden. Maar ook activiteiten gericht op sociale en culturele integratie vinden we belangrijk.

Het Toekomstfonds is bedoeld als ‘aanjaagfonds’ waarmee we nieuwe initiatieven van vrijwilligers stimuleren. We helpen vrijwilligers om hun ideeën uit te werken zodat er vervolgens een nieuwe activiteit van start kan gaan. Zowel initiatiefnemers die al bij Gilde zijn betrokken als nieuwe initiatiefnemers die graag binnen Gilde Zutphen hun ideeën willen realiseren kunnen gebruik maken van het fonds.

Aanvragen voor ondersteuning uit het Toekomstfonds kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden dan op korte termijn beoordeeld door het bestuur van Gilde Zutphen. Heb je interesse? Dan overleggen we met je en sturen we je meer informatie over de procedure toe. Stuur dan een mailtje naar: secretaris@gilde-zutphen.nl.