Wandelgroep 20km.

 

In de even weken wordt er op woensdag gewandeld, zowel ’s zomers als in de winter. In de natuur is altijd veel te bekijken. De afstand varieert van ongeveer 18-22 km. En het tempo is niet te hoog. In onderling overleg wordt de route samengesteld, soms dichtbij, soms wat verder weg. Vervoer met de trein, soms met de auto.

Voor onderweg neemt iedereen zijn eigen eten en drinken mee, een stukje plastic om op te zitten (er zijn niet altijd bankjes), regenkleding (we zijn tenslotte in Nederland), goede wandelschoenen en natuurlijk een goed humeur.

“Wandelen doet je zorgen vergeten, we maken van inspanning ontspanning”.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.