Wandelgroepen kort

 

Wandelgroep 1:  7-10 km

  • De groep wandelt 1x per 2 weken op woensdagmorgen.
  • Men bereidt beurtelings de wandelroute voor.
  • Men gaat met gedeelde auto of openbaar vervoer naar het begin van de route.
  • Om 09.00 uur is het verzamelen en gaat men op pad.
  • Er is geen vaste eindtijd, dit hangt af van de route, de afstand tot de route, het weer en het tempo van de groep.

Wandelgroep 2:  8-10 km

  • Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.
  • Lengte van de wandeling 8 tot 10 km, met onderweg 1 korte stop.
  • Wandeling gaat door tenzij het noodweer is.
  • Communicatie via de groeps-app.
  • Met de auto naar vertrekpunt of wandelend vanaf Zutphen.


Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.