Wat kost het?

Het Gilde is een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie*. Daarom betalen deelnemers een bescheiden bijdrage in de organisatiekosten voor telefoon, drukwerk, porti, de website, zaalhuur e.d. De deelnamekosten zijn laag, omdat de vrijwilligers die de activiteiten verzorgen dat allemaal onbetaald doen.

Groepsactiviteiten.
Om mee te kunnen doen aan activiteiten in groepsverband is het nodig dat u staat ingeschreven bij het Gilde en per jaar een bijdrage van € 15,00 betaalt. Donateurs die minimaal € 15,00 betalen aan het Gilde hoeven deze bijdrage niet te betalen.
Voor activiteiten waarvoor een ruimte wordt gehuurd worden extra kosten in rekening gebracht.
Bij de diverse activiteiten die in een zaal plaatsvinden, staat steeds aangegeven wat de kosten voor een seizoen of serie zijn.

* Alleen het Taalcoachproject en Coach4You ontvangen financiële ondersteuning van particuliere- en overheidsinstellingen.