Wat kost het?

Het Gilde is een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie*. Daarom betalen deelnemers een bescheiden bijdrage in de organisatiekosten voor telefoon, drukwerk, porti, de website, zaalhuur e.d. De deelnamekosten zijn laag, omdat de vrijwilligers die de activiteiten verzorgen dat allemaal onbetaald doen.

Wij maken onderscheid tussen groepsactiviteiten met meerdere bijeenkomsten, zoals cursussen, trainingen en vaste wandel- of fietsgroepen en eenmalige activiteiten zoals workshops, lezingen, stadswandelingen, fietstochten of individuele adviezen.

Groepsactiviteiten.
Om mee te kunnen doen aan activiteiten in groepsverband is het nodig dat u staat ingeschreven bij het Gilde en per jaar een bijdrage van € 15,00 betaalt. Donateurs die minimaal € 15,00 betalen aan het Gilde hoeven deze bijdrage niet te betalen.
Voor activiteiten waarvoor een ruimte wordt gehuurd worden extra kosten in rekening gebracht.

Het activiteitenjaar van het Gilde loopt parallel aan het schooljaar en kent twee seizoenen: het najaar van september tot en met december en het voorjaar van januari tot en met april.

Eenmalige activiteiten

  • Workshops: € 7,50 pp. per workshop
  • Stadswandelingen met gildegids: € 4,00 pp. per wandeling
  • Fietstochten met gildegids: € 4,00 pp. per tocht
  • Lezingen: een vrijwillige bijdrage
  • Individuele adviezen: een vrijwillige bijdrage

Voor eenmalige activiteiten hoeft u geen jaarlijkse bijdrage te betalen.

* Alleen het Taalcoachproject en Coach4You ontvangen financiële ondersteuning van particuliere- en overheidsinstellingen.

 

 

Reageren is niet mogelijk