Wijkkringen

We wonen verspreid over Zutphen. Mensen die bij elkaar in de wijk wonen kunnen zich in wijkkringen verenigen. Dat zijn groepen van 12 tot 15 mensen. Zo hebben we al de wijkkring Waterkwartier, de wijkkring Zuid. en de wijkkring Noord is in oprichting.

Als we langduriger zorg nodig hebben, is het prettig om een groep om je heen te hebben met wie je vertrouwd bent en die de directe zorg (boodschappen, mee naar dokter, maaltijd koken, etc.) op zich neemt.

De wijkkringen komen als aparte groep bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, om uit te wisselen over (mantel)zorgwensen en zaken waarbij je elkaar nu al kunt ondersteunen.

Iedereen die dat wil kan zich aansluiten bij een wijkkring. Het bestuur ondersteunt, zo nodig, bij het opzetten van een wijkkring. Te denken valt nog aan wijkkring Leesten (met de Ooyerhoek) en Centrum.