Coach4You

De grote stap van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs
De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs, de “grote school”, is voor veel kinderen een hele stap. Het project C4Y van Gilde Zutphen begeleidt inmiddels al ruim 11 jaar kinderen daarbij als hun ouders ze niet voldoende steun kunnen geven. C4Y heeft daarvoor contacten met alle basisscholen, zorgteams van de scholen voor voortgezet onderwijs, het OnderwijsZorgCentrum (OZC) en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Leerlingen die in aanmerking komen, krijgen een persoonlijke coach als ze in groep acht van de basisschool zitten. Die komt wekelijks bij de leerling thuis en bespreekt met hem of haar alles wat van belang is om op school goed mee te kunnen doen en zich er prettig te voelen.

De coach is een vrijwilliger, die de leerling helpt bij het leren studeren, bij het plannen van schoolwerk, bij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het maken van keuzes. De leerling houdt zijn coach tot uiterlijk het eind van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Allen die werken voor het project C4Y zijn vrijwilligers. De coaches en de leden van de projectleiding hebben ervaring en affiniteit met leerlingbegeleiding. Velen van hen hebben een achtergrond in onderwijs, jeugdzorg of maatschappelijk werk, en sommigen in het bedrijfsleven. Gemeenschappelijk is dat zij allen op hbo-niveau denken en handelen.

Coach4You bestond in 2018 10 jaar in Zutphen
In het voorjaar van 2007 hoorde Gerard Harink, oud-rector van het Isendoorn College, dat ze in Amsterdam al enkele jaren bezig waren één op één een aantal leerlingen te begeleiden bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Nadere informatie leerde hem dat het Gilde het project had geadopteerd van de gemeente Amsterdam en er de naam Coach4you aan had gegeven. Op deze wijze konden ook in andere gemeenten dergelijke projecten worden opgestart.

Ervaringsverhalen over deze periode geven meer inzicht wat Coach4You betekent.

Coach4you zoekt nog coaches!
In 2018 zijn in totaal 30 leerlingen begeleid. De begeleiding start elk jaar in maart, als de leerling nog op de basisschool zit, en loopt door tot uiterlijk het einde van het jaar erop.
Ons project wordt door de Gemeente Zutphen gesubsidieerd.

Tot nu toe is het gelukt voldoende coaches beschikbaar te hebben voor het aantal aangemelde leerlingen. Nieuwe coaches zijn echter welkom. Als U belangstelling heeft, neem dan contact op met een projectleider van het project, Adri Bramsen, a.bramsen49@kpnmail.nl, telefoon 06 135 941 35.