Coach4You

Gericht op kinderen van groep 8
Coach4You is een project van het Gilde in Zutphen. Zij ondersteunt kinderen tijdens hun overgang van groep 8 op de basisschool naar de brugklas op de middelbare school.

Veel kinderen ervaren die overgang als een ingrijpende verandering. Ze krijgen te maken met een ander schoolsysteem, veel nieuwe leraren, en nieuwe klasgenoten. Ineens zijn ze weer de jongste leerling i.p.v. de oudste op hun vertrouwde basisschool. Ook voor de ouders is deze overstap een grote verandering, waar zij zich zorgen om kunnen maken. Als nu de leerkracht van groep 8 zich afvraagt of een leerling het wel gaat redden op de nieuwe school, kan hij na afstemming met de ouders en het kind contact opnemen met Coach4You.

Coach4You werkt met een aantal vrijwilligers, die affiniteit hebben met deze kinderen en veel ervaring hebben met coachen. Leerlingen die in aanmerking komen krijgen een persoonlijke coach wanneer ze in groep 8 van de basisschool zitten. Die coach begeleidt de leerling tot uiterlijk het einde van de brugklas in het voortgezet onderwijs.

Kinderen kunnen met al hun vragen en ervaringen rond de nieuwe school bij hun coach terecht, zoals:

  • goed voor zichzelf opkomen in bepaalde situaties naar klasgenoten of leraren,
  • vragen durven stellen, leren presenteren voor de klas,
  • hoe om te gaan met leraren of vakken die ze als minder prettig ervaren,
  • je thuis leren voelen in je nieuwe schoolomgeving,
  • het aanleren van een passende leermethode,
  • plannen en organiseren van het huiswerk,
  • creëren van een rustige werkplek.

Tijdens de coaching heeft de coach ook wekelijks contact met de ouders, legt contact met de leerkracht van groep 8 aan het begin van de coaching, en met de mentor in het begin van de brugklasperiode.

Het doel van de coaching is dat het kind samen met zijn ouders steeds meer zelf de regie neemt om succesvol te zijn op school. Soms blijkt na enkele maanden in de brugklas dat de coaching al kan worden afgebouwd.

Aanmelden voor Coach4You gebeurt via de basisschool van de leerling. Elk jaar in januari benadert iemand van Coach4You de leerkracht of intern begeleider van elke basisschool in Zutphen met de vraag of zij kinderen willen voordragen. Als dat zo is vindt een gesprek plaatsmet iemand van Coach4You en de leerkracht, het kind en de ouders. Als zowel het kind als de ouders positief zijn over de coaching wordt vanuit de groep coaches iemand gezocht die goed past bij de leerling. De coaching start meestal in de loop van mei in de laatste periode op de basisschool.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt of meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de projectleider van Coach4You, Adri Bramsen, a.bramsen49@kpnmail.nl, telefoon 0613594135.