Powercafé

Ontmoetingsdag iedere 1ste vrijdag van de maand vanaf 14.00 uur.

  • We starten om 14.30 met een lezing, workshop, muziek of iets dergelijks (ca.1 uur).
  • Eventueel een 5-10 minutenmoment voor iemand die zich vooraf gemeld heeft en graag de aandacht wil vragen voor een activitieit die aansluit bij Gilde en/of DWK.
  • Daarna café-achtige ontmoetingstijd, waarbij er ruimte is voor gesprekken, een spelletje of iets dergelijks.
  • Ook (de bestaande) Powerkringen kunnen hier bijeenkomen en een tafel(tje) nemen om te overleggen of aandacht te vragen.
  • Vanaf 17.00 de mogelijkheid deel te nemen aan een gezamenlijk 3- gangen diner met koffie of thee.
  • 19.00 uur einde

Op vrijdag 1 december is het programma als volgt:
14.00 uur: Inloop

14.30-15.45 uur: Lezing Achternamen en de taal van de jaren 50 en 60.
door Wim Daniëls. Hij is schrijver van diverse boeken, bekend van Theater en TV (Het dorp, en Nederland op Film).

Reserveren door € 5,00 over te maken op banknummer NL87RABO 0376737565 ten name van DWK Zutphen, onder vermelding: “lezing Wim Daniëls”.

Na afloop praten we bij onder muzikale begeleiding van Richard the Cat

17.00 uur:  Een 3 gangen menu (bijdrage €8,50).
Graag van tevoren opgeven bij mattie.bakker10@gmail.com. Dan ontvang je een bevestiging deelname.
Bij minder dan 10 deelnemers kan het diner echter niet doorgaan, u krijgt dan een berichtje.

Spelregels en kosten

  • U hoeft zich niet vooraf te melden voor deelname aan lezing en middag, wel voor deelname aan het diner (niet later dan de voorafgaande woensdag).
  • Deelname aan lezing is €5,00. Deelname aan diner is €8,50 (exclusief drankjes).
  • U krijgt een afrekenlijstje bij binnenkomst, waarop uw gebruik genoteerd wordt en waarmee u voor vertrek kunt afrekenen, zowel contant als met pin-betaling.
  • U kunt binnenkomen tussen 14.00 en 14.30 uur of vanaf 16.00 uur.

Locatie
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen, elke eerste vrijdag van de maand vanaf 14.00 uur.

Tot ziens in het Powercafé.