Gilde Zutphen

Stichting Gilde Zutphen is opgericht in 1993 en groeide in ruim twintig jaar uit tot een stedelijk platform voor iedereen die er plezier in heeft om eigen kennis en (levens)ervaring te delen met anderen. Bij het Gilde zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief als aanbieder, gids, coach, medewerker, coördinator of bestuurslid. Jaarlijks maken meer dan 4000 deelnemers gebruik van onze diensten.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit (stads-)wandelingen en fietstochten, individuele adviezen, workshops en een variatie aan cursussen in groepsverband.

Met onze activiteitengroepen richten wij ons op maatschappelijke participatie van jong en oud:

 • Coach4You ondersteunt en coacht leerlingen van groep 8 bij de overstap naar het voortgezet onderwijs als er risico op schooluitval is.
 • Taalcoaches helpen (vooral) anderstaligen die hulp nodig hebben bij het spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.
 • POWER ondersteunt en begeleidt actieve senioren die zich samen willen bezinnen op hun levensfase en hun maatschappelijk perspectief.Praathuis Zutphen, een wekelijkse ontmoetingsplaats voor mensen die Nederlands willen spreken, maar een andere moedertaal kennen.

Bij al onze activiteiten zoeken wij zoveel mogelijk naar samenwerking met lokale partners.

Landelijk netwerk

In 1984 ging in Amsterdam het eerste gilde van start, als bemiddelingsorganisatie voor vrijwilligers die hun kennis en ervaring belangeloos willen inzetten voor hun stadsgenoten. Dit concept kreeg al snel veel navolging. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 50 gilden actief, elk met een eigen lokaal gekleurd profiel. Gilde Zutphen is net als de meeste lokale gilden aangesloten bij Stichting Gilde Nederland.
Gilde verbindt vrijwilligers! Lees meer.

De organisatie

Het Gilde is een stichting met een (onbezoldigd) bestuur. Dit zijn de taken van het bestuur:

 • zorgen voor continuïteit en kwaliteit;
 • inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • ontwikkelen nieuwe projecten;
 • faciliteren van vrijwilligers;
 • externe relaties;
 • financiën en fondswerving;
 • vastleggen gegevens en afspraken en
 • verantwoording naar subsidiegevers.

Het bestuur wordt ondersteund door twee werkgroepen: de werkgroep Administratie & Bemiddeling en de werkgroep Communicatie & PR.

Binnen het Gilde werken vijf zelfstandige teams: Fietsgilde, Stadswandelingen, Coach4You, POWER ‘ontdek je veerkracht’ en het Taalcoachproject. De coördinatoren van deze teams onderhouden contact met één van de bestuursleden en doen één keer per jaar verslag van hun activiteiten tijdens een bestuursvergadering. Bekijk ons jaarverslag 2018.

Het Gilde heeft geen eigen gebouw en geen beroepskrachten. De vele activiteiten en projecten kunnen alleen maar slagen door de belangeloze inzet van vrijwilligers (gidsen, coaches, aanbieders, medewerkers, coördinatoren en bestuursleden) en de financiële ondersteuning van donateurs. Alleen voor het project Coach4You en de Taalcoaches ontvangt het Gilde een bescheiden subsidiëring en sponsoring.

Samen sterk!

Binnen onze maatschappelijke projecten wordt intensief samengewerkt met de Zutphense scholen, het Onderwijs Zorg Centrum, welzijnsorganisatie Stichting Perspectief, Stichting Graafschap bibliotheken en Het Plein, verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie voor inwoners van Zutphen en Lochem.

Onze stadswandelgidsen werken nauw samen met de VVV en de Historische Vereniging Zutphen.

Het Gilde blijft actief op zoek naar samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar vooral ook naar de verbinding met stadsgenoten die initiatieven willen nemen.
Wilt u ook meedoen? U kunt zich hier aanmelden. 

Reageren is niet mogelijk