Gilde-Zutphen

Stichting Gilde-Zutphen is opgericht in 1993 en groeide inmiddels uit tot een stedelijk platform voor iedereen die er plezier in heeft om eigen kennis en (levens)ervaring te delen met anderen. Bij het Gilde zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief als aanbieder, gids, coach, medewerker, coördinator of bestuurslid. Jaarlijks maken meer dan 4000 deelnemers gebruik van onze diensten.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit (stads-)wandelingen en fietstochten, workshops en een variatie aan cursussen in groepsverband.

Met onze vier zelfstandig opererende activiteitengroepen richten we ons op maatschappelijke participatie van jong en oud:

 • Coach4You ondersteunt en coacht leerlingen van groep 8 bij de overstap naar het voortgezet onderwijs als er risico op schooluitval is.
 • Taalondersteuning:
  – Taalcoachproject, taalcoaches helpen (vooral) anderstaligen die hulp nodig hebben bij het spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.
  – Praathuis Zutphen, een wekelijkse ontmoetingsplaats voor mensen die Nederlands willen spreken, maar een andere moedertaal kennen.
 • Stadsbezichting waarbij u moet denken aan diverse mogelijkheden voor stadswandelingen, maar ook aan monumentenbezichting en zelfs aan schooleducatie omtrent een historisch onderwerp dat aansluit op een schoolproject.
 • Groepsactiviteiten op de gebieden creativiteit, bewegen en ontspannen, kunst/cultuur, talen, muziek, levensbeschouwing/zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Bij onze activiteiten zoeken wij zoveel mogelijk naar samenwerking met lokale partners.

Landelijk netwerk

In 1984 ging in Amsterdam het eerste gilde van start, als bemiddelingsorganisatie voor vrijwilligers die hun kennis en ervaring belangeloos willen inzetten voor hun stadsgenoten. Dit concept kreeg al snel veel navolging. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 50 gilden actief, elk met een eigen lokaal gekleurd profiel. Gilde Zutphen is net als de meeste lokale gilden aangesloten bij Stichting Gilde Nederland. Gilde verbindt vrijwilligers! Lees meer.

De organisatie

Gilde-Zutphen is een stichting met een (onbezoldigd) bestuur.
De leden van het bestuur zijn:
Voorzitter: Bert Vroon
Secretaris: Carla Beijer
Penningmeester: Hans Schaffers
Bestuurslid (communicatie en PR): Cyp Wagenaar
Bestuurslid (coördinator groepsactiviteiten): Gradus Hummelink
Bestuurslid: Joos Bakker.

De taken zijn:

 • zorgen voor continuïteit en kwaliteit;
 • inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • ontwikkelen nieuwe projecten;
 • faciliteren van vrijwilligers;
 • externe relaties;
 • financiën en fondswerving;
 • vastleggen gegevens en afspraken en
 • verantwoording naar subsidiegevers.

Het bestuur wordt ondersteund door een werkgroep Communicatie & PR.

Het Gilde heeft geen eigen gebouw en geen beroepskrachten. De vele activiteiten en projecten kunnen alleen maar slagen door de belangeloze inzet van vrijwilligers (gidsen, coaches, aanbieders, medewerkers, coördinatoren en bestuursleden) en de financiële ondersteuning van donateurs. Alleen voor het project Coach4You en de Taalcoaches ontvangt het Gilde een bescheiden subsidiëring en sponsoring.

Bekijk onze jaarverslagen 2021:
Gilde-Zutphen, samenvatting
Groepsactiviteiten
Stads- en monumentengidsen
Coach4You
Taalondersteuning

Samen sterk!

Binnen onze maatschappelijke projecten wordt intensief samengewerkt met de Zutphense scholen, het Onderwijs Zorg Centrum, welzijnsorganisatie Stichting Perspectief, en Stichting Graafschap bibliotheken.

Onze stadswandelgidsen werken nauw samen met de VVV en de Historische Vereniging Zutphen.

Het Gilde blijft actief op zoek naar samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar vooral ook naar de verbinding met stadsgenoten die initiatieven willen nemen.
Wilt u ook meedoen? U kunt zich hier aanmelden.

Reacties zijn gesloten.