Door de opnieuw aangescherpte corona-maatregelen heeft het Gilde-bestuur besloten om nagenoeg alle activiteiten tot in ieder geval eind januari 2021 te stoppen. Wij hopen dat we dan daarna weer een gezonde en goede start kunnen maken en zullen u tijdig van de nieuwe aanvangsdata van de diverse activiteiten op de hoogte stellen.
De 1 op 1 trainingen die binnen de groepen Taalcoaches en Coach4you gegeven worden, kunnen wel doorgaan.

 
Op kerstavond brachten de vrijwilligers van Praathuis Zutphen, met medewerking van het COA en AZC Zutphen, een lichtgroet aan alle vluchtelingen. "Door Corona hebben zij nog zwaarder weer te verduren: eenzaamheid, ziekte, beperkende maatregelen, minimale mogelijkheden tot integratie en bovenal nóg langere wachttijden en onzekerheid. Het is belangrijk dat deze mensen zich gezien voelen, dat ze zich gesteund weten in hun barre tocht, vandaar onze lichtgroet", aldus een van de vrijwilligers.  
 
 
Stichting Gilde Zutphen is een unieke vrijwilligersorganisatie waar vakmensen belangeloos hun kennis en (levens)ervaring delen met anderen, en zich inzetten voor een leefbare stad en het welzijn van hun stad- en streekgenoten
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen Gilde Zutphen. Het gaat bij ons steeds om iets leren in een ontspannen sfeer, of iets actiefs doen samen met anderen. Onze activiteiten zijn meestal kleinschalig met veel aandacht voor de deelnemers.

Bent u nieuw in Zutphen?
Zit u in een nieuwe levensfase?
Heeft u behoefte aan nieuwe contacten?
Wilt u iets toevoegen aan uw kennis in taal, ambacht of kunst?
Dan biedt Gilde-Zutphen wellicht uitkomst.

Bekijk onze activiteiten:


Heeft u kennis die u graag wilt delen? Neem dan contact met ons op via e-mail of aanmeldingsformulier.

Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.