Fietsgroepen

 

Fietsen met het Gilde?
Houdt U van fietsen maar niet alleen? Kent u de omgeving goed of wilt u de omgeving leren kennen bijvoorbeeld omdat u hier nog maar kort woont? Een fietsgroep vormt een ideale gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, lekker buiten in beweging te zijn en te genieten van de omgeving.

Het Gilde gaat met het 20e fietsseizoen beginnen!

De mogelijkheid bestaat om in te haken op de volgende afstanden: 30, 40, 55 en 70 km. Een fietsgroep heeft maximaal 15 deelnemers. Dat lijkt veel maar niet iedereen fietst elke keer mee. Een coördinator verzorgt de planning en de continuïteit. Om de 2 of 3 weken wordt op een vaste dag een tocht gemaakt. Er wordt geëxperimenteerd met een flexibele afstand en dag, dit in verband met weersomstandigheden.
Een aantal fietsgroepen draait 1x per jaar naast de gewone fietstochten hier in deze omgeving een tocht buiten de regio. Daar wordt lang over nagepraat, hoogtepuntje!

Kosten
Deelname is voor eigen rekening en risico.
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich opgeven via het aanmeldingsformulier. Daarna wordt door Alie Vruggink (0575572542) contact met u opgenomen.