Schrijfplezier

 

Onze groep zit momenteel vol, mocht u zich aanmelden, dan zetten we u op een wachtlijst.

Iedere 2 weken (woensdagochtend) komen wij bij elkaar om onze schrijfervaringen te delen en van elkaar te leren. Bij voorkeur zoeken we mensen met een persoonlijk schrijfdoel. Tijdens de bijeenkomsten geven we elkaar feedback en formuleren wij een nieuwe opdracht voor ons volgende samenzijn.

Als u behoefte heeft aan extra informatie over deze activiteit kunt u altijd contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.