Zelf kleding maken

 

Maken van kleding voor volwassenen, ook voor bijzondere, niet in de winkel verkrijgbare maten.
Er worden aanwijzingen gegeven hoe specifieke klussen en problemen kunnen worden opgelost. Zo nodig wordt hierbij de naaimachine gebruikt van de deelnemer bij wie de bijeenkomst plaatsvindt.

Kleine doorgaande groep, maximaal 4 personen. Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe deelnemers.
Data: in overleg.
De bijeenkomsten zijn bij een van de deelnemers thuis.
Van de deelnemer bij wie de bijeenkomst plaatsvindt, wordt de naaimachine gebruikt.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Dit bedrag graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.