Kalligrafie

 

Onze groep zit momenteel vol, mocht u zich aanmelden, dan zetten we u op een wachtlijst.

Kalligrafie is schoonschrijven. U leert historische en moderne letter- en cijfertekens schrijven vanaf de Romeinse tijd tot heden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de juiste verdeling van kleur en vlak.

Vorm
Een doorgaande lesgroep van ± 10 personen.

Datum en tijden
Een keer per 2 weken op de woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.
Aanvangsdatum nieuwe cursus is 5 oktober 2022, maar deze is reeds volgeboekt.

Plaats
DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Daarnaast voor deze activiteit € 30,00. Beide bedragen graag voor aanvang van de cursus overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.