Spaans

 

¡Bienvenidos! Spreekt u al een beetje Spaans en wilt u uw kennis verbreden: Stichting Gilde Zutphen heeft een cursus Spaans met de volgende karakteristieken:

  • Lezen en luisteren naar een boekje op A1+ niveau.
  • Beantwoorden van vragen gebaseerd op het gelezen hoofdstuk.
  • Uw mening geven over het hoofdstuk.
  • Vertel iets over wat er in de voorafgaande week gebeurd is en beantwoord vragen hierover.
  • Een beetje grammatica elke week, gedoseerd gegeven.
  • 1x per maand een bijeenkomst in het DWK-gebouw (eerste maandag van de maand, 19:15-20:45 uur).
  • Verdere lessen via Teams.
  • In november en december alleen lessen via Teams i.v.m. mijn vakantie.
  • Eerste bijeenkomst op maandagavond 5 september 2022, cursusduur is ca. 10 maanden.

¡Bienvenidos! Spreekt u geen Spaans (of heel weinig) en wilt u deelnemen aan een meer gestructureerd programma? Dan zult u moeten wachten tot januari 2023, we gaan proberen met een groep van ca. 8 personen van start te gaan. In december 2022 zullen we meer duidelijkheid kunnen geven, maar u kunt zich al aanmelden en dan nemen we contact met u op.

Kosten
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Daarnaast € 50,00 voor deze cursus. Beide bedragen graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.