Spaans

¡Bienvenidos! Spreekt u al een beetje Spaans en wilt u uw kennis verbreden: Stichting Gilde Zutphen heeft een cursus Spaans voor gevorderden die loopt van loopt van sept. 2022 t/m juni 2023 (u kunt nu niet meer instappen bij deze groep).

¡Bienvenidos! Spreekt u geen Spaans (of heel weinig) dan kunt u deelnemen aan de cursus Spaans voor beginners vanaf 9 januari 2023.
Uw lesgever: Ronald Rosbergen. Ronald is Nederlander maar heeft jaren in Guatemala gewoond, waardoor Spaans zijn tweede moedertaal is.

  • iedere maandag van 13.30 – 15.00 uur, behalve in de schoolvakanties.
  • in totaal 24 lessen.
  • boeken moet u in overleg met docent aanschaffen, loopt niet via het Gilde.
  • de cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers en er is plek voor maximaal 8 deelnemers.
  • plaats: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19, Zutphen.

Kosten:
Bijdrage deelneming Gilde-activiteiten € 17,00 per kalenderjaar. Daarnaast cursuskosten van € 110,00 (plus ca. € 50,00 voor de aanschaf van boeken, deze worden in overleg met de docent aangeschaft). De Gilde-bijdrage en de cursuskosten graag overmaken naar Gilde-Zutphen, rekeningnummer NL19RABO 0376765852, met vermelding van de activiteit.

Meer informatie over de activiteit? Gebruik ons contactformulier.
Belangstellenden voor de activiteit kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier.